25 basisscholen in Brabant en Limburg kregen vorige maand gratis energieadvies van een energie-inspecteur. En de school krijgt een energierapport. Deze actie werkt tegelijk als scholingsproject voor hbo-studenten en basisscholieren.

De leerlingen krijgen les over CO2-uitstoot, klimaatverandering en tips over energiebesparing. Daarna doen ze een speurtocht door de school, waarbij ze met een checklist en de hulp van de studenten hun school beoordelen op duurzaamheid en energiegebruik. De studenten doen praktijkervaring op door een energiescan uit te voeren en een energierapport te schrijven.


Met het advies voor beter inregelen van installaties, smartboards en computers uitzetten kan een school vervolgens veel geld besparen.

Energiemaatregelen verplicht

Energiebesparing in gebouwen is van belang vanwege de klimaat- en energiedoelen. Ook bijvoorbeeld vanuit de Green Deal Scholen, de Bouwagenda en het Deltaplan is er veel aandacht voor scholen. Daarnaast voldoet in 70 tot 80 procent van de scholen de kwaliteit van de binnenlucht niet aan de minimumeisen. Voor veel scholen is het zelfs verplicht om energiemaatregelen te nemen die zich in minder dan 5 jaar terugverdienen.

Pilot energiebesparing scholen

In 2017 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij alle 29 omgevingsdiensten extra capaciteit ingezet om energiebesparing in (school)gebouwen te handhaven. Dit is een van de acties uit het Energieakkoord. Omgevingsdienst NL heeft samen met RVO.nl, 3 regionale uitvoeringsdiensten en Zuyd Hogeschool in Heerlen deze actie voor basisscholen opgezet. RVO.nl is dit project gestart vanuit de Green Deal Scholen.

Bedoeling is om de pilot landelijk uit te breiden.

Meer weten?

Frisse scholen