We kopen veel producten online. Dat is gemakkelijk en snel, maar er zitten ook risico’s aan verbonden. De website Consumer Classroom is opgezet om leerkrachten op middelbare scholen te helpen bij het lesgeven in veilig omgaan met aankopen op het internet. Het programma wordt gefinancierd door de Europese Commissie en is in 24 talen beschikbaar.

Met behulp van Consumer Classroom leren scholieren om veilig om te gaan met aankopen op het internet. Ze leren ook beter om te gaan met media in het algemeen. De lesmaterialen op de website integreren verschillende vakken, zoals biologie, talen en kunst. Maar ook andere thema’s komen aan bod, zoals duurzaam consumeren of consumentenrechten.

Het consumenteneducatie programma is vooral gemaakt voor leerkrachten van de middelbare school. Het kan echter ook gebruikt worden door consumentenorganisaties of ouders. Op de website staan video’s, spellen, lespakketten en artikelen. Er is ook een platform, waarop leraren ervaringen en tips kunnen delen. Het is ook mogelijk om een project te starten in samenwerking met een andere school, in de buurt of misschien zelfs in het buitenland.

Consumer Classroom

Bron artikel en afbeelding: Consumer Classroom