Goed nieuws: de energiebespaarlening helpt scholen met het verduurzamen van het schoolgebouw. De Energiebespaarlening bestaat al voor particuliere woningeigenaren en VvE’s, het Nationaal Energiebespaarfonds start nu ook met een pilot voor scholen.


Scholen Energiebespaarlening
De meeste lagere en middelbare scholen hebben zonnepanelen of zijn nog niet verduurzaamd. Met maar liefst acht duizend scholen is daar dus nog veel winst te behalen. De Tweede Kamer ziet het belang in om aan de slag te gaan met de minst duurzame scholen. Stichting Schooldakrevolutie heeft zich ingezet om de financiering hiervoor te realiseren.
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties en de Rabobank hebben voor deze pilot € 5 miljoen beschikbaar gesteld. De Scholen Energiebespaarlening heeft een looptijd van 15 jaar met een vaste lage rente. De lening kan ingezet worden voor zonnepanelen, isolatie van gevel/spouwmuur, dakisolatie, ledverlichting en energiemanagementsystemen. Dit zijn investeringen die lonen, want het verdient zichzelf terug!


Procesbegeleiding
Stichting Schooldakrevolutie is de procesbegeleider voor de Scholen Energiebespaarlening en helpt scholen met hun leningaanvraag. Ook geven ze onafhankelijk advies en hebben deskundige schooldakcoaches. De aanvraagprocedure bij het Nationaal Energiebespaarfonds is eenvoudig.

 

Meer informatie

Geschreven op basis van persbericht.