aardgasvrije basisscholen ollongrenInnovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) maakte de elf basisscholen bekend, die geselecteerd zijn om aan het programma deel te nemen. De PO-Raad zat samen met het ministerie van Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en BZK in de adviescommissie voor het innovatieprogramma.

Lees het volledige persbericht

De gemeenten waarin de scholen staan, ontvangen van BZK per deelnemende school 350.000 euro voor renovatie. Met dit bedrag worden zowel schoolbesturen als gemeenten geholpen bij het opdoen van ervaringen met het verduurzamen van ‘hun’ schoolgebouw. Doelstelling van het programma is om aardgasvrije scholen te creëren, die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd een gezond binnenklimaat hebben.

Programma aardgasvrije scholen