De Nationale Waterdiertjes Telling waarbij scholieren en vrijwilligers uit het hele land waterschorpioenen, libellenlarven, rugzwemmers en andere waterdieren gaan tellen is van start gegaan.

waterdiertjes1

Het hele jaar door kunnen leerlingen of klassen gaan tellen en de gegevens doorgeven via de site waterdiertjes. Gegevens uit de telling van de waterdiertjes kunnen waterbeheerders helpen bij het bepalen van de kwaliteit van ons water. Biodiversiteit is een goede graadmeter voor de kwaliteit. De organisatoren hopen met de waterdiertjestelling meer inzicht te krijgen in de verschillen in biodiversiteit in de Nederlandse wateren en de achtergrond daarvan.

Meedoen aan de Nationale Waterdiertjestelling is simpel.

Deelnemers gaan met een schepnet en smartphone naar de waterkant. De diertjes die ze vangen kunnen ze via waterdiertjes.nl makkelijk identificeren. Via de website kun je doorgeven het diertje te hebben gespot, waarna een kwaliteitsscore van het water verschijnt. De meetgegevens van de deelnemers aan de Nationale Waterdiertjestelling zijn te gebruiken door onderzoekers, waterschappen, natuurorganisaties en iedereen met interesse voor wat er in het water leeft. Na de zomer worden de resultaten van de telling 2018 gepubliceerd. Tellen van diertjes kan echter het hele jaar door.

Water in Nederland steeds schoner, maar waterkwaliteit moet omhoog

De waterkwaliteit is de laatste tientallen jaren sterk verbeterd. Het gaat steeds beter met het water, maar nog geregeld zitten er te veel meststoffen, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen in. "Hoewel de chemische waterkwaliteit zeker is verbeterd, blijft de biologie (waterdieren en waterplanten) achter in veel wateren in de stedelijke en agrarische omgeving," aldus Edwin Peeters, wetenschapper van de Wageningen Universiteit die verbonden is aan waterdiertjes.nl. Het inventariseren van de waterdieren vertelt dan ook hoe het met het water is gesteld en waar eventueel nog maatregelen moeten worden genomen. Meten is tenslotte weten.

Lesproject voor scholen

Scholen die met de waterdiertjestelling aan de slag willen, vinden op de website ondersteunend lesmateriaal. Dit is ontwikkeld door de Nederlandse tak van het internationale GLOBE programma. Wereldwijd zijn bij dit programma meer dan 30.000 scholen uit ruim 100 landen aangesloten die allemaal onderzoek doen naar natuur en milieu in de schoolomgeving. GLOBE biedt daarnaast nog verschillende onderzoeksprojecten voor scholen. Leerlingen onderzoeken daarin naast waterkwaliteit, ook de luchtkwaliteit en bodemkwaliteit. Ook doen ze onderzoek naar de reactie van de natuur op klimaatverandering.

Instructies en lesmateriaal is te vinden op:

NATIONALE WATERDIERTJESTELLING