Op 24 mei kwamen mensen uit het hoger onderwijs bijeen voor de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs. Een dag met workshops, sprekers en de SustainaBul uitreiking. De dag had een divers programma dat de reikwijdte van duurzaamheid besloeg.

Geloven in duurzaamheid
Zo kwam er een bisschop langs die vertelde over de relatie tussen religie en duurzaamheid. Hij vertelde over hoe ze in het Boeddhisme een groot respect kennen voor alles wat leeft. Vanuit het Christendom deelde hij dat mensen rentmeesters zijn, met een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van de schepping. Een duurzame levensstijl is van belang, vijf procent is al intrinsiek betrokken, de andere vijfennegentig procent moet je op een andere manier betrekken. Bijvoorbeeld door wetgeving. Soms heb je die nodig om de ethiek te veranderen, kijk maar naar roken.

Principes van beïnvloeding
Hoe breng je duurzaamheid dan dicht bij de mensen? We denken vaak over duurzaamheid qua inhoud, maar niet over hoe we het overbrengen. In een sessie werden de principes van beïnvloeding gedeeld, waar Robert Cialdini over schreef:

  • Reciprociteit – eerst wat geven, dan krijg je wat terug
  • Schaarste – daar worden mensen hebberig van
  • Autoriteit – weet waar je over praat
  • Consistentie – stapsgewijs aandacht vasthouden
  • Liking – een enthousiaste bekende
  • Consensus - sociale bevestiging
  • Unicity - erbij willen horen

 Storytelling kan een effectieve methode zijn, je gebruikt dan verhalen in je communicatie.

SDG spel
Op de markt werd een SDG spel gespeeld, als levend pion hop je over de SDG’s heen, bij goede antwoorden mag je door. De vragen confronteren je met feiten over de onderwerpen, zoals het aantal kinderen dat wereldwijd niet naar school gaan, wat de nummer één doodsoorzaak is, maar ook welke automerken bezig zijn met elektrische voertuigen, in welke landen het beste onderwijs gegeven wordt en het beste scoort op gendergelijkheid.

SDG competenties
Jos van Hal sprak over SDG competenties: systeemdenken, anticiperen, normatief, strategisch, samenwerken, kritisch denken, zelfbewustzijn en geïntegreerd probleem oplossen. De deelnemers nummerden deze op hoe belangrijk ze zijn, systeemdenken kwam op nummer één.

Verborgen impact
In een workshop over de verborgen impact, ging het over de rol als consument: “Wij, als consument, zitten aan de knoppen” aldus Marcel Spaars van Fair Climate Fund. “De verborgen impact is als een ijsberg. Het topje van de ijsberg kun je zien, maar alles wat onder water zit daar houden we geen rekening mee.” We moeten de hele keten aanpakken. Een mooi voorbeeld wat een school op instellingsniveau kunt bereiken, is het verduurzamen van de afdeling inkoop.

Circular Skills
Giuseppe van der Helm, directeur van de Coöperatie, lichtte een nieuw project toe: Circular Skills. Het project geeft invulling aan de opdracht van I&W (Infrastructuur en Waterstaat) voor de ontwikkeling van vaardigheden om de circulaire economie te versnellen. Tijdens de interactieve workshop gingen spreker en publiek met elkaar in gesprek over deze uitdaging. Want wat zijn circulaire vaardigheden nou eigenlijk? Wie moet ze leren en hoe kunnen ze effectief worden overgebracht? Hoewel de meningen daarover verdeeld waren, bestond er een algemene consensus dat de urgentie voor het ontwikkelen van de juiste vaardigheden hoog is.

SustainaBul
Tot slot was de uitreiking van de SustainaBul, anders dan voorheen werd hierbij vooral aandacht geschonken aan het meest innovatieve studenten project. SustainaBul geeft weer hoe duurzaam hogeronderwijsinstellingen zijn, deze meting wordt gedaan door studenten. “SustainaBul is ’s lands grootste studentenreview van hoe studenten vinden dat hogeronderwijsinstellingen met duurzaamheid omgaan.” aldus Studenten voor Morgen

De deelnemende instellingen beantwoorden vragen over de duurzame ambities en daden binnen het onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en integrale benadering. Dit jaar deden er 10 universiteiten en 8 hogescholen mee. De WUR behaalde de topscore met 292 van de 300 punten, gevolgd door Hogeschool Van Hall Larenstein met 291 punten en de Eindhoven University of Technology met 279 punten. Door mee te doen krijgen instellingen inzicht in waar ze staan en weten ze hoe ze hun koers aan kunnen scherpen. Want uiteindelijk is het geen competitie, maar een leerproces.

 

sustainabul uitslag 2019