De gemeenten Leiden en Leiderdorp willen dat hun inwoners op de hoogte zijn van wat duurzaam gedrag inhoudt en hoe ze dit kunnen doen. Om dat te bereiken zetten ze in op voorlichtingen over duurzaamheid. SME ontwikkelde een kennisdocument om de gemeenten te ondersteunen in deze uitdaging. Deze onderlegger geeft inzicht in welke “kennis, vaardigheden en houding leerlingen nodig hebben om voorbereid te zijn op een duurzame en veranderende samenleving.”

Bij het opstellen van de onderleggen is gebruik gemaakt van het concept van duurzame basisvorming, dat gemeente Den Haag ontwikkelde. Duurzame basisvorming heeft als doel dat leerlingen een duurzame levensstijl hebben en deze aan kunnen passen aan nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor zijn waardeontwikkeling, keuzevaardigheid, betrokkenheid en handelingsperspectief van belang. “In de onderlegger wordt beschreven hoe je dit succesvol kunt integreren, zowel in nieuwe als in bestaande lesactiviteiten.” Hieronder een aantal belangrijke punten:

Uitgangspunten voor duurzame basisvorming
- Zorg voor een inbedding van duurzaamheid binnen vakken, omdat het geen vak op zich is kan het makkelijk vergeten worden.
- Om de doelen van duurzame basisvorming te bereiken verschuift de focus. Zo ligt in het basisonderwijs de focus meer op spelen en leren waarnemen. In het voorgezet onderwijs ligt de nadruk meer op het leren omgaan, interpreteren en het zien van duurzaamheidsdilemma’s.
- Wat gezien wordt als duurzaam kan veranderen, daarom is het belangrijk dat we leerlingen de kennis, vaardigheden en houding meegeven voor duurzaam gedrag in een veranderende samenleving.

Leerdoelen voor duurzame basisvorming
Het is belangrijk dat leerlingen bekend zijn met:
- duurzame concepten,
- de oorzaak van duurzaamheidsproblemen begrijpen en zien hoe de beslissingen van nu gevolgen hebben voor later.
- het leggen van verbanden, ze bezitten hiervoor taakgerichte, intellectuele en emotionele vaardigheden
- het maken van overwogen keuzes, ze de gevolgen hiervan in zien en achter hun eigen keuze staan
- hun eigen waarden
- observeren en beleven, zodat ze zorgdragen voor zichzelf, de ander en hun omgeving
- de mogelijkheden tot duurzaam gedrag en bereid zijn hiernaar te handelen

SME geeft met deze uitgangspunten en leerdoelen handvatten aan gemeenten voor hun duurzaamheidseducatie en acties. 
Klik hier voor meer informatie en om het document te downloaden

Bron afbeelding en artikel: SME