De gemeente Amsterdam heeft haar duurzame ambities geformuleerd. De nadruk ligt vooral op het verminderen van afval en de transitie naar de circulaire economie. Om bij te dragen aan deze ambities, kunnen individuen, bedrijven en instellingen subsidies aanvragen bij de gemeente. Zo is er een subsidie voor scholen voor het vergroenen van schoolpleinen. Er is nog een opsteker voor het Amsterdamse onderwijs; tot 1 april wordt deelname aan het Eco-Schools programma door de gemeente betaald.

Eco-Schools helpt scholen om het gebouw en het onderwijs duurzamer te maken. Hier wordt in zeven stappen naartoe gewerkt. Scholen verminderen het gebruik van energie en de productie van afval. Tegelijkertijd wordt het bewustzijn over duurzaamheid van leerlingen en docenten vergroot. Uiteindelijk komen de scholen in aanmerking voor de Groene Vlag; het internationale label van Eco-Schools.

De gemeente Amsterdam wil basis- en middelbare scholen stimuleren om deel te nemen aan het Eco-Schools programma. Daarom wordt van elke school die zich voor 1 april aanmeldt het inschrijfgeld door de gemeente betaald. Is dit iets voor jouw school? Meer informatie vind je op de website van SME:

Meer informatie

Dit artikel is gebaseerd op de websites van SME en de Gemeente Amsterdam 

Bron afbeelding: Eco-Schools