Afval op School is een tweejarig programma van SME, in opdracht van Rijkswaterstaat. Het programma richt zich op afvalscheiding en voor het komen van (zwerf)afval op school. 140 scholen doen mee aan het programma Afval op School. De scholen werken hierin samen met gemeenten, NME-centra en afvalinzamelaars.

Mooie resultaten zijn al geboekt, zo blijkt uit een meting van Afvalverwerker Renewi. Zij monitorden vijf deelnemende basisscholen in Zeeuw-Vlaanderen, die binnen een kwartaal hun restafval gehalveerd bleken te hebben.

Basisscholen De Schakel in Vogelwaarde, Antoniusschool in Axel, De Steiger in Terneuzen, Meerstromenschool uit Groede en Molenbolwerk in IJzendijke scheiden sinds dit jaar hun papier, gft en plastic. Op veel scholen komt alles in één verzamelcontainer terecht. Op de Meerstromenschool is de hoeveelheid restafval teruggedrongen van 293 kilo restafval per maand in de oude situatie naar 41 kilo restafval per maand in de nieuwe situatie.

2019 04 18 Vijf basisscholen halveren afval infographic

Bron artikel: SME