Good Practice Yuverta

Nature Based Solutions Yuverta

School
Yuverta

WSA-onderdeel
Curriculum

Good Practice
Nature Based Solutions (NBS)

In 2022 is Yuverta gestart met een verkenning naar hoe wij Nature Based Solutions (NBS) het beste kunnen uitwerken binnen de curricula van onze MBO opleidingen. Wij zien NBS als de manier waarop het blauw-groene onderwijs kan bijdragen aan een klimaatbestendige toekomst.

Yuverta wil van betekenis zijn door uit te blinken in blauw-groen onderwijs. Dit doet Yuverta door koploper te zijn in het opleiden van human capital (‘Yuvertianen’) die in co-creatie met regionale partners gezamenlijke impact maken op duurzaamheidsthema’s (SDG’s), met name in de vorm van maatschappelijke dialoogvoering en participatie in innovatieprocessen. Kwaliteitscultuur, elke dag een beetje beter, maakt hier onderdeel vanuit.

Yuvertiaan

Om de komende jaren deze ambitie optimaal uit te dragen kan het gedachtegoed nature based solutions (NBS) als fundament dienen binnen het curriculum. Zo leiden we Yuvertianen op die een brede kennisbasis hebben, specifieke vakkennis en benodigde vaardigheden om vanuit de natuur bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgaven. Dit gedachtegoed is nu nog niet (actief) ingebed en betekent dan ook een herontwerp van het curriculum en een transitie in werken en denken. Aangezien er de komende maanden een herontwerp van het curriculum plaatsvindt, is er enerzijds een grote urgentie en tegelijkertijd een unieke kans om nu het momentum te pakken om NBS in het onderwijs van Yuverta te integreren.

De kernambitie is dat het gedachtegoed van NBS de basis vormt van de opleidingsportefeuille van Yuverta en daarbij onderdeel van het DNA is van Yuvertianen. Dit beperkt zich niet tot de verschillende rollen intern binnen Yuverta, maar komt ook tot uiting in relaties en samenwerkingen met partners in de regio, in het opleiden van human capital (Yuvertianen) en in het gezamenlijk maatschappelijke impact maken. Met als groter impactdoel: Yuvertianen dragen, betrokken, innnovatief en ondernemend, bij aan een duurzame samenleving. Met een focus op onze blauw-groene opleidingen. Direct en indirect, op stage, op werk en in hun privéleven.

Blijf op de hoogte!
NBS van Yuverta is een van de good practices van de SustainaBul MBO. Wil jij op jouw school ook duurzame stappen zetten? Sluit je aan bij het SustainaBul MBO netwerk via de website of neem contact op met projectmanager Roos Wemmenhove. Op de hoogte blijven van leren voor duurzame ontwikkeling in het mbo? Meld je aan voor het netwerk MBO voor Morgen!

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws