LOGIN
Kopie van Docentrollen in het opleiden voor een circulaire samenleving (7)

Land boven Water

Land boven water is vakoverstijgend onderwijsmateriaal voor het voortgezet onderwijs en mbo. Met land boven water leren jongeren wat waterbouw is en welke beroepsperspectieven deze sector heeft.

  • Leerlingen op het vmbo ‘bouwen’ middels een simulatie hun eigen Afsluitdijk of maken kennis met het werk van baggeraars.
  • In de onderbouw havo/vwo bouwen ze hun eigen Marker Wadden of ontdekken hoe waterbouwers bouwen met de natuur, zodat ze hun bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit.
  • In de bovenbouw havo/vwo gaan de leerlingen aan de slag met de aanleg van Schiphol in zee.
  • In het mbo maken de studenten een technisch ontwerp voor de Nieuwe Afsluitdijk of leren het werk van baggeraars kennen.
    Deel deze pagina: