NME-centrum De Woudreus

Wij zijn een centrum voor Natuur en Duurzaamheidscommunicatie. Wij verzorgen, samen met 3 collega centra die vallen onder de ODRU, activiteiten die bewustwording en duurzaam gedrag bevorderen.

Wat we doen

Een van onze pijlers is educatie (doelgroepen basis en voortgezet onderwijs) We bieden lesmaterialen aan (leskisten, natuur-in-de-klas-pakketten, excursies, projecten), maar we werken ook vraaggericht. We informeren scholen over ontwikkelingen op gebied van natuur-en duurzaamheidseducatie.

Onze tweede pijler is participatie. Met publieksgerichte activiteiten geven we het duurzaamheidsbeleid (en gezondheidsbeleid) van gemeente De Ronde Venen handen en voeten. Denk aan zwerfafvalcampagnes, tegelwippen, stimuleren de aanleg van pluktuinen en het plaatsen van insectenhotels.

Onze derde pijler is recreatie. Vooral gericht op gezinnen en op kinderen van 4 – 12 jaar. Met onze activiteiten stimuleren we o.a. het buiten spelen, de natuurbeleving en waardering. We organiseren samen met lokale partners activiteiten en leggen met de gemeente natuurlijke speelplekken aan.

Wat wij aanbieden

Een netwerk, lesmateriaal en advies

Expertise in SDG

Deel deze pagina: