Zoek op
Sluit dit zoekvak.

GDO

Netwerk GDO is een landelijke vereniging van 140 natuur- en duurzaamheidscentra (NDE), ook wel NME-centra genoemd, die het sociaal instrumentarium inzetten om de duurzame ontwikkeling op lokaal niveau te versnellen. GDO ziet als haar opdracht om dit netwerk verder te laten ontwikkelen en te versterken, waarbij professionalisering en kwaliteitsborging belangrijke taken zijn. Zij faciliteert daarvoor de kennisdeling in het netwerk, stimuleert de organisatorische ontwikkeling van centra en vertegenwoordigt het netwerk bij derden.

Wat we doen

Door het duurzaamheidsbeleid (van overheden) te vertalen in handelingsperspectief in de dagelijkse woon-, werk- en leeromgeving weten centra op een effectieve manier een duurzame basishouding bij kinderen te stimuleren (ecologische basisvorming) en volwassenen te verleiden tot een duurzame leefstijl.

De NDE-centra hebben op lokaal niveau een stevige werkrelatie met het onderwijs. Duurzaamheidseducatie krijgt zo in het onderwijs steeds meer aandacht en voeten aan de grond. GDO ondersteunt de centra om van aanbieder naar samenwerkingspartner van het onderwijs te groeien.

Netwerk GDO ondersteunt haar leden met o.a. een focusgroep Onderwijsvernieuwing, een focusgroep SDG’s en een OntwikkelFonds (ledengelden voor gezamenlijke productontwikkeling).

Wat wij aanbieden

Interviews, nieuwsartikelen, webinars, een netwerk, lesmateriaal, onderwijshandleidingen en pilotprojecten

Expertise in SDG

Deel deze pagina: