“Kinderen kunnen zelf een positieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst”

Hoeveel procent van alle kinderen in ontwikkelingslanden gaan naar school: 90, 45 of 70? Dit was een van de vragen waarmee de 17 doelen lessen werden geopend. De lessen zijn bedoeld om leerlingen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met duurzaamheid en de Sustainable Development Goals (SDG’s), op een manier die aansluit bij hun belevingswereld. Het goede antwoord is trouwens positiever dan de meeste mensen denken: 90 procent.

25 september was de aftrap van dit project waarbij vrijwilligers op een school in hun buurt een les konden geven. Door de gastlessen konden meesters en juffen op een laagdrempelige manier om aandacht aan brede duurzaamheid besteden. Met een mooi resultaat: inmiddels hebben ruim 5000 kinderen meer geleerd over de 17 ontwikkelingsdoelen.

Willem Overbosch stond samen met Daniëlle van Geest-Wateler voor groep 7 van basisschool De Uilen  in Driebergen. Zij waren één van de 130 vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de 17 doelen lessen. Als vader van vier kinderen vond Willem het belangrijk om zo zijn steentje bijte dragen: “Hoe jonger we kinderen leren over een duurzame toekomst hoe beter. De SDG’s spelen daarbij een belangrijke rol. Je moet kinderen laten zien dat zij zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun toekomst door actie  te ondernemen.”

De les begon met een wereld-quiz. Drie vragen waardoor de leerlingen een positief en realistisch beeld kregen van de wereld. “Daar reageerden de kinderen heel goed op. Ze verbaasden zich erover dat de wereld er een stuk mooier uitziet dan in hun beleving”, vertelt Willem. Waarschijnlijk heb je dat zelf ook gemerkt toen je nadacht over de vraag: hoeveel procent van alle kinderen in ontwikkelingslanden gaan naar school?

Vervolgens kregen de kinderen de opdracht om te denken als president of burgemeester. Wat is volgens hen het belangrijkste om nu te veranderen? “Dat vond ik heel leuk om te doen”, vertelt Willem, “Samen met een groep interactief bezig zijn, ideeën en oplossingen bedenken.” Alle voorstellen werden op post-its geschreven en bij de bijpassende SDG-poster geplakt.

Volgens Willem maakten de kinderen snel de koppeling van wat zich op grote schaal   afspeelt in de wereld, naar hun eigen klas en wat daar anders kan. Pesten, aandacht en respect waren de onderwerpen die als eerste werden opgeschreven. “De mooiste dingen kwamen uit de leerlingen zelf: ze wilden iets doen tegen pesten, voor gelijkheid en voor lokale duurzame producten. Dat hoort ook bij de SDG’s: op lokaal niveau beginnen. Daardoor voelen de kinderen zich betrokken en kunnen ze echt iets bijdragen.” In Driebergen bestond deze bijdrage o.a. andere uit het maken van een donatie doos waarmee ze geld inzamelde tegen armoede. Dit effect zie je terug door heel Nederland, in alle klassen waar de gastles is gegeven hebben de kinderen afgesproken om in de week na de les ook echt iets te doen, zoals vaker het licht uitzetten of een klasgenootje aanspreken op pestgedrag.

De 17 doelen lessen zijn een initiatief van SDG Nederland en Leren voor Morgen i.s.m. NME-centrum Maastricht en is deels gerealiseerd door een bijdrage van het Fonds NME. Samen met Gemeenten voor duurzame ontwikkeling (GDO) werken we aan een manier om de lessen ook in 2022 te kunnen coördineren om zo nog meer kinderen te kunnen bereiken.

 

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws