Circulaire versnellers glastuinbouw

Zuid-Holland staat voor grote verduurzamingsuitdagingen gekoppeld aan vraagstukken over de leefbaarheid van de regio. De hamvraag: hoe versnellen we de noodzakelijke transitieprocessen? Bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de provincie Zuid-Holland zetten hier gezamenlijk hun schouders onder.

Regionaal initiatief Zuid-Holland

De tuinbouwsector is van oudsher een belangrijke sector in Zuid-Holland, die voor grote uitdagingen staat, onder andere op het gebied van energie, pesticide, gewasbescherming en het arbeidsvraagstuk.

Een groep vooraanstaande bedrijven en organisaties uit het tuinbouwcluster ziet in dat dit om nieuwe perspectieven vraagt op de tuinbouw met technische innovaties die hand in hand gaan met sociale innovaties. Eveneens wil deze groep werk maken van het versterken van vaardigheden binnen het cluster waarbij o.a. strategisch denkvermogen, sustainability skills en technische vaardigheden hand in hand gaan. Tegelijkertijd zijn onderwijsinstellingen in Zuid-Holland op zoek naar manieren om hun leerlingen en studenten toe te rusten met diezelfde vaardigheden. Ook zij ervaren de noodzaak om te innoveren, om jongeren op te leiden voor werk dat het verschil maakt in urgente maatschappelijke en klimatologische vraagstukken.

Om leren voor duurzame ontwikkeling in de regio naar een hoger niveau te tillen, werken ze in Zuid-Holland aan een structurele – doch flexibele – samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en tussen onderwijs en praktijk.

Projecten

In dit project zetten we een leeromgeving op in Westland voor het ontwikkelen van Sustainability Skills rondom de circulaire glastuinbouw.

Laatste nieuws

Wij, het team van Leren voor Morgen en haar partners, zijn enorm trots op de film van Circular Skills. De film vertelt het verhaal van…
In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (hbo en wo) is groeiende aandacht voor de energietransitie en de circulaire economie: er zijn meer…
In de transitie naar een circulaire economie staan samen leren en innoveren centraal. Zowel mens als organisatie krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen. En…

Kennis

In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…
Hoe ziet een monitor eruit die circulariteit in het onderwijs moet meten? Met deze hoofdvraag stapte Leren voor Morgen naar het onderzoeksbureau CINOP. Een vooronderzoek…
Deel deze pagina: