Homo Florens nu echt van start!

Ontwerp zonder titel
Van een verkenning van mensbeeld homo florens naar praktische toepasbaarheid in het onderwijs. Lees deze blog voor een update van waar project Homo Florens nu is in het proces!

Homo economicus tegenover de realiteit

Er is enorm veel ruimte voor creativiteit in wat de economie zou moeten zijn; hoe het moet werken en wie het zou moeten dienen. Er is dan ook veel vernieuwing op het gebied van economisch denken. Ondanks deze ontwikkeling worden klassieke theorieën, zoals het mensbeeld homo economicus, nog steeds als zodanig onderwezen. Het mensbeeld homo economicus stelt dat de mens rationeel is en continu streeft naar materiële groei en eigen gewin. De nadruk ligt op groei en ieder voor zich. Het gevolg hiervan is dat er een economie en een maatschappij ontstaan die niet in het voordeel werken van mens, dier en natuur. Een klein clubje mensen heeft belang bij de winstmaximalisatie die in onze huidige economische maatschappij centraal staat en de anderen zijn ten dienste van hen.

Homo florens in de realiteit

In de realiteit zijn mensen niet rationeel en puur op winst gericht. Leren voor Morgen wil hier met project Homo Florens recht aan doen. Dit kan door te zorgen dat studenten de kennis en vaardigheden onderwezen krijgen die in lijn zijn met een realistisch mensbeeld, vertelt projectmanager Bart Mijland. Homo florens is een nieuw mensbeeld, dat ontwikkeld is door onze partner het Institute of Leadership and Social Ethics, dat stelt dat de mens in floreert in relatie tot andere mensen, het milieu en andere levensvormen. Dit project brengt het nieuwe mensbeeld in het hoger economisch onderwijs, naast de homo economicus. We zien dat homo florens beter aansluit bij wie we zijn en dat dit niet helemaal past bij de huidige economische systemen. Dat deze nu niet onderwezen wordt, heeft consequenties voor de manier waarop economische vakgebieden er uitzien.

Vervolgstappen van het project

De afgelopen maanden is er een leergemeenschap opgezet. De leergemeenschap gaat nu van start met het doorontwikkelen van het mensbeeld binnen de context van het onderwijs. Dat gebeurt door middel van pilots in vakken en minoren. De eerste opleidingen gaan binnenkort al van start met een pilot. Bart stelt dat nu het spannende komt aangezien we samen gaan ontdekken hoe dit mensbeeld praktisch toepasbaar is in de context van het onderwijs.

Daarnaast is er een kennisnetwerk opgezet dat ontwikkelingen op een breder niveau in de gaten houdt. We gaan nu naar een volgende fase waarin we door middel van kennisbijeenkomsten mensen bij elkaar brengen. Tijdens deze bijeenkomsten zal verkend worden hoe het nieuwe mensbeeld in het hoger economisch onderwijs verwerkt kan worden door middel van ongeveer 7 kennisbijeenkomsten waarin inhoudelijk veel uitgewisseld zal worden. De startdatum van deze bijeenkomsten is 9 maart. Er is nog ruimte om mee te doen in het kennisnetwerk. Ook kun je per mail op de hoogte blijven. De inzichten die we samen opdoen zullen we delen in een eindsymposium in januari 2023. Mail voor meer informatie Bart Mijland.

Dit project doen we samen met het Institute of Leadership and Social Ethics als partner, en ook Het Groene Brein en Our New Economy zijn betrokken. Homo Florens wordt mede-mogelijk gemaakt door Goldschmeding. De deelnemende hogescholen zijn HHS, BUAS, CHE, HAN, HR, Avans, InHolland en Fontys.

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws