LOGIN

Vereniging NLT

Wij zijn een Vereniging van scholen die het (keuze)vak natuur, leven, technologie (nlt) geven in havo en vwo. Ons motto is: “Wij gunnen elke leerlingen nlt.” Door het lidmaatschap kan een school vrij beschikken over alle nlt-modules en bijbehorende lesmaterialen, en wordt de school geïnformeerd over de ontwikkelingen voor het vak en de scholing die gevolgd kan worden.

What we do

Wij onderhouden bestaande modules en ontwikkelen nieuwe modules voor nlt in onder- en bovenbouw havo/vwo. Verder zijn leerlijnen beschreven voor Duurzame Ontwikkeling binnen nlt en zorgen wij voor ondersteuning van nlt-docenten met scholing en een jaarlijkse conferentie. Daarnaast zorgen we voor belangenbehartiging voor het vak nlt en informatievoorziening naar de leden.

What we offer

Nieuwsartikelen (actueel), fysieke evenementen, een netwerk, teaching material en onderwijshandleidingen

Expertise in SDG

Share this page: