LOGIN

Fawaka WereldBurgerschap

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen in het PO en VO een gestructureerde aanpak en programma’s voor (wereld)burgerschapsonderwijs, onder andere aansluitend bij SDG4, Target 4.7. Met expliciete aandacht voor o.a. duurzaamheid, inclusie, mensenrechten en wereldperspectieven.

What we do

Scholen en teams kunnen gebruikmaken van WereldBurgerschap-inspiratiesessies, WereldBurgerschap-trajecten, een Leergang ‘Inclusief Onderwijs: expliciete scholing rondom racisme en andere vormen van structurele uitsluiting’, en nog veel meer! Onze WereldBurgerschap-cirkel en overig materiaal sluiten aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Zie voor meer informatie onze site.

What we offer

Lesmateriaal, cursussen, oneducation manuals, advies, pleitbezorging, pilotprojecten en training & begeleiding onderwijsteams

Expertise in SDG

Share this page: