LOGIN
  • Report

Teaching Manual Circular Skills in Construction

Om de circulaire transitie te versnellen zijn vaardigheden nodig die mensen in staat stellen om innovaties te benutten, nieuwe bedrijfsprocessen in te richten, te denken vanuit het belang van een ander of verder te kijken dan wat hier en nu zichtbaar is. Het ontwikkelen van zulke vaardigheden vraagt om nieuwe vormen van opleiden.

Om deze redenen hebben IKcircuLEERSME and Circular Friesland | SPARK the Movement namens de Coöperatie Leren voor Morgen een inspirerende onderwijshandleiding ontwikkeld over circular skills in de bouw.

The education manual was created during four design sessions together with teachers, students and numerous other experts in the field of the circular transition, circular education and circular construction. The manual consists of inspiring portraits and practical stories, a roadmap for education, various work formats and numerous resources to take further practical steps.

The launch of this education manual marks the start of a collaborative search for the best ways to educate people for a circular economy, a circular society and a circular built environment. We continue to collect inspiring stories and develop tools, materials and networks to make education and construction fully circular.

The teaching manual is a publication of the Circular Skills programme of the Leren voor Morgen cooperative. In this programme Leren voor Morgen identifies the skills needed to realise the transition to a circular economy and works on educational innovation to embed these skills structurally in vocational education.

Circular Skills wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met steun van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Meer informatie vind je here.

Ga naar de onderwijshandleiding!

    Share this page:

    The Coöperatie Leren voor Morgen unites various parties that are committed to sustainability in education. The Coöperatie Leren voor Morgen receives financial support from the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality under the programme DuurzaamDoor.