Duurzaam onderwijsmanifest van Leren voor Morgen

Manifest-LvM
Vanuit SDG Nederland en de Alliantie Coördinatoren van de 17 SDG’s is een oproep gedaan om meer aandacht aan duurzaamheid te geven bij de formatie. Om specifiek aandacht te geven aan het onderwijs hebben een aantal leden van LvM met hulp van Time is Now een eigen manifest geschreven met een aantal praktische suggesties voor de politiek. Op 11 mei is het manifest aangeboden aan de Tweede Kamer.

Ons manifest in het kort

Op dit moment is van een expliciete visie en beleid op de rol van educatie in het realiseren van de gewenste duurzame toekomst geen sprake. Ons onderwijs is de laatste vijftig jaar nauwelijks veranderd. De wettelijke leerdoelen voor PO en VO zijn sinds 2007 niet aangepast en, ondanks een veelbelovend proces binnen curriculum.nu, is het nog maar de vraag of dat de komende jaren substantieel zal gebeuren.

Het onderwijsdebat gaat vooral over achterstanden, salarissen en kansenongelijkheid. Dat zijn uiteraard belangrijke voorwaardelijke elementen, maar de primaire taak van het onderwijs is om scholieren en studenten voor te bereiden op de samenleving en de vraagstukken van de toekomst. Naast de vraag van ‘wat’ en ‘hoe’ is juist de vraag naar het ‘waartoe’ essentieel.

Van de overheid verwachten we een stimulerende en faciliterende rol op het gebied van duurzaamheidsonderwijs. Van de educatieve sector verwachten we het inbedden van duurzaamheid in beleid en integrale programma’s, met meer ruimte voor de docent om vakoverstijgend op de actualiteit in te spelen in dialoog met de eigen omgeving.

Deel deze pagina:

Meer nieuws