De Time is Now Foundation zet zich in voor een samenleving waarin duurzaamheid een innerlijke houding en een vorm van burgerschap wordt. Om dit te bereiken is een paradigmaverschuiving in de samenleving van essentieel belang. De Time is Now Foundation ziet duurzaamheidseducatie als het fundament van een duurzame samenleving en streeft dan ook een versnelde implementatie van duurzaamheidseducatie na. De leerling moet een verantwoordelijke co-createur worden van de toekomst van onze planeet - ons thuis. 

Time is Now Foundation