Jongeren Milieu Actief (JMA) is de jongerenorganisatie van Milieudefensie. Jongeren, veelal studenten in het hoger onderwijs, raken bij JMA bekend met systeemkritiek en campagne voeren voor duurzame ontwikkeling. Met betrekking tot deze thematiek heeft JMA een educatie-tak die zich focust op voortgezet onderwijs.

JMA