De Whole School Approach Conferentie

CheeseWorks-0677 (1)
28, 29 en 30 maart vond de Whole School Approach conferentie plaats. Hak van Nispen, directeur van SME, heeft deze conferentie georganiseerd met de steun van de ministeries OCW, IenW en LNV om een vervolg te geven aan ontwikkeling aan duurzaamheid in het onderwijs. Het belang en resultaat van deze conferentie en de WSA vind je hieronder!

Belang van de conferentie
De Whole School Approach (WSA) is een werkwijze die scholen helpt hun duurzame visie realiteit te maken. Er wordt gekeken naar duurzaamheid op de aspecten visie, curriculum, didactiek, bedrijfsvoering en professionalisering. Op verschillende onderdelen zijn er vaak losse initiatieven en de WSA kan hierbij samenhang brengen. Dit wordt versterkt en versneld door projecten met de leerlingen te doen.

De aanleiding van de conferentie was een vervolg geven aan duurzaamheid in het onderwijs met verschillende partijen betrokken bij het onderwijs, zoals Hak uitlegt: “Nederland heeft internationaal met de concepten van de WSA en de Sustainable Development Goals (SDG’s) ingestemd en dat betekent gewoon dat we voor 2030 die doelen gaan realiseren. Op het gebied van kwaliteitsonderwijs hebben wij nog een opgave te vervullen. Dat betekent dat we de komende acht jaar aan de gang moeten.” De conferentie draagt hieraan o.a. bij door het delen van de onderzoeken van SME, Oberon en Wageningen Universiteit.

Dat de implementatie van de WSA voor het behalen van de SDG’s belangrijk is, weten de scholen en ministeries volgens Hak. De urgentie van de onderwerpen wordt zeker goed gezien door de ministeries: “Willen we deze onderwerpen een invulling geven, dan hebben we die maatschappij nodig. We hebben mensen nodig die duurzaamheid meenemen in hun toekomstige banen. Dat betekent dat we voor duurzaamheid werknemers met andere expertises nodig hebben. Je kan daar niet pas bij het mbo of het hbo mee beginnen. In de basis moeten we meenemen hoe we omgaan met de aarde, de samenleving en de consumptie van goederen.”

Nieuwe inzichten
Een van de belangrijke bevindingen die naar voren kwamen bij de conferentie is naar aanleiding van de onderzoeken van SME en Oberon is dat een programma Duurzame School nu niet passend is. Over het algemeen is het onderwijs overladen en is er een docententekort. Duidelijk is geworden dat er grote verschillen zijn in mogelijkheden tussen de verschillende onderwijssectoren hoe zij duurzaamheid willen invoeren. Het basisonderwijs is overladen, het vo twijfelt en het mbo wil wel dingen en doet ook veel. Ook kwam een aantal keer naar voren dat scholen de sociaal zwakkeren willen steunen, zoals Hak uitlegt: “Duurzaamheid mag geen elitair speeltje zijn.”

Verder kwam naar voren dat ook de sociale thema’s van duurzaamheid meegenomen moet worden in het onderwijs. Hak legt uit: “Er is duidelijk gezegd dat je de hele breedte moet nemen van de SDG’s omdat die thema’s afhankelijk van elkaar zijn, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Bijvoorbeeld het tegengaan van armoede en honger is direct gerelateerd aan voedselproductie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het gaat juist om het leren systeemdenken, het leren afwegingen maken, het leren eigenaarschap nemen als jongere voor het totale plaatje en niet een stukje.” Daarom is het integrale karakter van de WSA van groot belang.

De vooruitgang
Het succes van de conferentie zat volgens Hak dan ook in de samenwerkingen en bijzondere sprekers: “Dat we uiteindelijk daar een puzzel hebben weten te leggen waarbij de rijksoverheid, de andere overheden, het onderwijs en de ondersteunende partijen samen zeggen: “We gaan dit doen”. Natuurlijk zijn we nog niet bij de finish maar ik denk wel dat dit echt een impuls geeft aan de verandering die we willen realiseren. We hebben een netwerk ontwikkeld, we kennen elkaar nu en we hebben de intentie uitgesproken; we gaan het samen doen. We hebben momentum gemaakt en dat biedt heel veel mooie kansen. Ik heb er echt vertrouwen in dat dit gaat lukken.”

Wil je meer weten over de conferentie en de gepresenteerde onderzoeken? Hieronder vind je links naar de verslagen, de opnames en de PowerPoint presentaties.

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws