De vlag en de lading

clay-banks-GX8KBbVmC6c-unsplash
Elke maand publiceert Leren voor Morgen een recensie over iets wat interessant is voor duurzaam onderwijs. Deze maand de brochure ‘De vlag en de lading’ geschreven door Katrien van Poeck en Jürgen Loones.

Deze brochure is geschreven door collega’s uit Vlaanderen. De Vlaamse overheid, waar beiden toen werkten, zegt er het volgende over: ‘De publicatie is een visievormend reflectiedocument over het concept van educatie voor duurzame ontwikkeling. Dit concept is nog volop in evolutie. De brochure wil leerkrachten, vormingswerkers, docenten, jeugdwerkers, … een praktisch inzicht geven in de belangrijkste uitgangspunten van EDO. Die uitgangspunten werden verder uitgewerkt aan de hand van een aantal ‘reflectievragen’ die de principes concretiseren. Het document bevat ook tal van praktijkvoorbeelden’.

Met dat ‘visievormend’ bedoelt men dat EDO (wat wij hier meestal ‘duurzaamheidseducatie’ of ‘leren voor duurzame ontwikkeling’ noemen) een zestal principes omvat (zie de brochure). Die zijn niet allemaal nieuw, vandaar dat ik alleen wil noemen: ‘EDO bevordert systeemdenken’. In educatie en onderwijs is er veel aandacht voor complexe vraagstukken. En hier hebben we naar mijn mening dan een goede mogelijkheid om de basisprincipes van het systeemdenken toe te passen op de vertaling naar de SDG’s die immers multidimensionaal zijn. Een cursus daarover bestaat al, zie hier.

De tweede aantrekkelijkheid van deze brochure zit nmm in de aanwezigheid van reflectievragen, per EDO-principe. Om eens een ander principe te nemen: waardenontwikkeling. Daar vinden we (zie weer de brochure), als voorbeeld, ook deze, actuele, reflectievragen:

• Hoe leert de doelgroep een onderscheid te maken tussen feitenkennis en op waarden gebaseerde meningen?
• Wordt de doelgroep gestimuleerd om de waarden en belangen die achter meningen schuil gaan te onderzoeken? Hoe?

Graag kom ik in contact met LvM-leden die geïnteresseerd zijn in het gezamenlijk opzetten van een cursus over zulke vraagstukken. Voor werkers in educatie en leraren. Chris Maas Geesteranus (bronmaas@gmail.com)

    De vlag en de lading

    Katrien van Poeck en Jürgen Loones

    Vlaamse overheid, Departement leefmilieu, Natuur en Energie

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws