header

STEAM-onderwijs/lesseries en trainingen met focus op duurzaamheid en circulair ontwerpen
De (technologische) vooruitgang, de vraag naar oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, ICT en duurzaamheid maakt dat de wereld er voor onze kinderen straks anders uit ziet. Hoe? Dat weten we nog niet.

STEAM-onderwijs speelt hier op in. Het omvat vaardigheden en kennis, nodig voor het opleiden van een nieuwe generatie die straks voor de uitdaging staat om complexe wereldproblemen op een duurzame manier op te lossen.

Deze vorm van onderwijs bevat een groot component maken (maker-onderwijs) en hands-on leren, waarbij de rol van de leerling eerder die van producent is dan van consument. Alle kinderen hebben hier baat bij, maar met name kinderen die een individuele achterstand ervaren en niet meekomen met de zgn. cognitieve vakken.

Marcel Fraij heeft al meer dan 15 jaar ervaring als educatief ontwikkelaar van innovatief eigentijds lesmateriaal en als vakdocent. Maken en uitproberen gaan daarbij hand in hand met onderzoek en denken. Digitale didactiek en constructivisme zorgen voor leren in een context die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.

Website

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME