header

Visie: De ARS is een steeds ontwikkelende onderwijs-organisatie die elk aan ons toevertrouwd kind een uitdagende toekomstgerichte leeromgeving biedt. Daarbij sluiten we aan bij de ontwikkeling van het individuele, zelfstandig wordende kind en maken we het bewust van zijn relatie met God. Zo werken wij, met ouders als partners, aan christelijk onderwijs en geloofsopvoeding, en blijven we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ons onderwijs te verbeteren
Missie: Geloof in ontwikkeling.
Kernreflectie: in het gemeenschappelijke ideaal:
Vanuit onze visie willen we het leren van binnenuit integreren in ons totale onderwijs. Leren van Binnenuit is de basis van waaruit we in alle groepen werken.
- De leerlingen weten zich daardoor gekend en geliefd omdat ze de door God gegeven kwaliteiten mogen inzetten. Hierdoor voelen zij zich verantwoordelijk en gemotiveerd voor hun eigen leren en ervaren zij daarin plezier.
- Als leerkrachten staan wij open voor het elkaar bevragen op en delen van onze successen en belemmeringen, waardoor we elkaar stimuleren ons professionele handelen verder te ontwikkelen.
-Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben ouders ruimte voor de inbreng van hun eigen inzichten over de kwaliteiten en mogelijkheden van hun kind.

Een filmpje over onze school

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME