header

Het Consortium Beroepsonderwijs/Platform vmbo Techniek is een samenwerkingsverband van ca. 40 ROC’s, 100 vmbo-scholen en een groeiend aantal brancheopleiders. Het Consortium en Platform werken vanuit het principe voor, door en met professionals uit het beroepsonderwijs, en hanteren als kwaliteitscriteria: betrokkenheid van het werkveld, draagvlak bij opleidingsteams, duurzaamheid en onderzoek naar en analyse van de kwaliteit van de producten.
Opleidingsinstituten sluiten zich aan om producten af te kunnen nemen, maar ook en vooral omdat ze willen dat hun onderwijsprofessionals deelnemen aan de netwerkactiviteiten, participeren in het ontwerpen van ontwikkelgericht materiaal en examens, en trainingen volgen om bekwaam te blijven.
De samenwerking tussen de aangesloten opleidingsinstituten maken het Consortium en Platform uniek. Op deze manier kan men zich richten op het leveren van producten van goede kwaliteit, op vraag vanuit de markt. Leren en ontwikkelen in de 21e eeuw in een snel veranderende maatschappij, door aantrekkelijk, toekomstbestendig en actueel beroepsonderwijs.
Dat is waar wij met onze leden voor staan en aan werken door verbindingen en producten. Met onze leden zijn wij ‘Samen expert op inhoud’.

website

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME