header

Stichting Richter Education ontwikkelde voor gemeenten een platform voor lokale, duurzame ontwikkeling: Leergebied®
Een Leergebied biedt iedere inwoner van 15-99 jaar kansen:
– te participeren in de samenleving;
– talenten in te zetten en te ontwikkelen;
– nieuwe vaardigheden te ontwikkelen (met Open Badge certificaten);
– nieuwe mensen te ontmoeten;
– betekenisvol actief te zijn.

De focus ligt op deelnemers die 'buiten-spel' staan of dreigen te komen staan door studie-uitval, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensioen. Voor jongeren biedt het Leergebied projecten voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Deelname is GRATIS.

Binnen een Leergebied start 1x per half studiejaar een serie wekelijkse, creatieve workshops, waarin 4 teams van 5 inwoners van verschillende leeftijden samenwerken aan innovatieve oplossingen voor lokale leefbaarheids- of duurzaamheidsvraagstukken. De deelnemers worden tijdens wekelijkse workshops professioneel begeleid door een Design Thinking facilitator en een senior sociaal werker.

Iedere inwoner of organisatie binnen de gemeente kan een leefbaarheids- of duurzaamheids-vraagstuk aanleveren. Bij alle vraagstukken vormen de 17 SDG's de leidraad. Oplossingen kunnen bestaan uit een innovatief product, een dienst of een adviesrapport en zijn altijd Open Source. Dat betekent dat het altijd ten goede komt aan de gemeenschap.

In de opzet en uitvoering van het Leergebied werkt Stichting Richter Education altijd samen met lokale overheid, ondernemingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties en verenigingen in een partnernetwerk.

WEBSITE

 

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME