header

Stichting De Tegenfase is opgericht om kinderen en jongeren wereldwijd dialogisch te verbinden, offline én online. Dankzij onderlinge verbondenheid kunnen krachten gebundeld worden. Wij willen vooral een krachtig tegengeluid faciliteren vanuit onze jeugd naar ouders, leerkrachten en bestuurders. Daarnaast hopen wij dat die verbondenheid leidt tot meer ‘eenheidsbewustzijn’; bewustwording van samenhangende, urgente problemen die ons allemaal raken: klimaatverandering, armoede, virussen, vervuiling, uitputting, discriminatie, oorlogen, vluchtelingen, ... . De Tegenfase faciliteert niet alleen het denken en de dialoog over urgente kwesties, we veronderstellen dat onze jeugd ook verantwoordelijkheid wil nemen. Vandaar dat we ouders en leerkrachten verzoeken om hun kinderen en leerlingen/studenten daar voldoende vrije ruimte voor te geven. Tijd en ruimte om elkaar betekenisvolle vragen te stellen, deze vragen te onderzoeken én tot sociale acties over te gaan, gericht op verbetering van ieders leefwereld.
Doe je mee?

website 

 

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME