header

Vanuit 5 locaties (De Boswerf in Zeist, MEC Maarssen in Maarssenbroek, IN BRedius in Woerden, De Woudreus in Wilnis en het Provinciehuis in Utrecht) werken we samen om onze missie en visie vorm te geven. Onze missie is om inwoners (inclusief onderwijs) toe te rusten om verantwoorde keuzes te maken die bijdragen aan een leefomgeving die veilig, gezond en (sociaal)duurzaam is.
Deze missie realiseren we door mensen betekenisvolle ervaringen (oa. natuurbeleving) op te laten doen, die betrokkenheid en respect voor de leefomgeving en voor elkaar stimuleren. Door deze ervaringen in een breder kader te plaatsen en door handelingsperspectieven te bieden, worden mensen uitgedaagd om na te denken over het eigen gedrag en hierin keuzes te maken.
We bieden producten aan op drie verschillende terreinen:
- Natuur- en milieu educatie. Wij bieden praktische ondersteuning en advies aan onderwijs en volwassenen op het gebied van ecologische basisvorming en duurzame ontwikkeling.
- Communicatie en participatie. Wij ondersteunen gemeentes en andere opdrachtgevers bij het behalen van hun beleidsdoelstellingen in zake natuur, ecologie, milieu- en duurzaamheid. We zetten hiertoe communicatie- en participatietrajecten in.
- Educatieve natuurrecreatie. Op diverse locaties in ons werkgebied verzorgen wij recreatieve activiteiten met een educatieve inslag voor uiteenlopende doelgroepen.

Wij hebben een regionale uitstraling en gaan voor een integrale aanpak van (gemeentelijke en regionale) activiteiten en projecten. We zoeken hierin de samenwerking met andere partners. We zijn professioneel, ondernemend, praktisch, klantgericht en enthousiast.

Sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij ons hoog in het vaandel. Cluster NDC kenmerkt zich door een groot aantal vrijwilligers, dat noodzakelijk is voor de uitvoering van alle activiteiten.

WEBSITE

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME