header

 

Wij zijn Stichting Nieuw Onderwijs (SNO); een netwerkorganisatie die staat voor het initiëren, aanjagen en implementeren van innovatief onderwijs. Wij maken ons sterk voor:
• vakoverstijgend onderwijs in verbinding met de regio;
• het ontwikkelen van tienerscholen en aansluiting PO-VO
• leren met aandacht voor de ontwikkelingsfase van de leerling;
• ontwikkelen van belangrijke vaardigheden: creativiteit, flexibiliteit en samenwerken;
• een systeemtransitie van onderwijs.

We ondersteunen scholen met onderwijsontwikkeling en procesbegeleiding tijdens inspiratie- en werkdagen, waarin we teams in co-creatie helpen hun onderwijs te innoveren. Wij organiseren netwerkbijeenkomsten, nemen zelf initiatief in onderwijsinnovatie (o.a. Tienerschool Sneek) en zetten onze expertise in voor maatschappelijke evenementen, gericht op de SDG’s.

Website

Onze succesformule voor onderwijsinnovatie:
wiskundige formule

 

 

 

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME