header

Wonderwel ontwikkelt educatieve producten voor kinderen, hun ouders en docenten over natuur, techniek en duurzaamheid. Het boek 'Wonderwel, welkom in het huis van de toekomst' vertaalt de uitdaging van duurzaamheid op een vrolijke manier naar kinderen en hun ouders. Voor docenten in het PO en de eerste jaren van het VO biedt het inspiratie voor onderwijs over duurzaamheid waarbij kennis van wetenschap, natuur en techniek betekenisvol zijn geïntegreerd. Het eigen huis van kinderen wordt tot uitgangspunt genomen. Hoe gaan basisvoorzieningen zoals drinkwater, voedsel, riool, verwarming, elektriciteit en internet eruitzien in het duurzame huis van de toekomst? Een boek met prikkelende vragen, interviews met technici die zorgen dat alles het elke dag doet en heldere illustraties van Rianne van Duin. 

Website

 

Wonderwel
Wonderwel neemt als vertrekpunt de verwondering over hoe allerlei dagelijkse voorzieningen thuis functioneren. Denk daarbij aan schoon drinkwater, riool, elektriciteit en afvalverwerking. Voorzieningen die wij als vanzelfsprekend consumeren, maar ze zijn dat niet. Het zijn allemaal pracht combinaties van natuur en techniek. De natuur is waar we vandaan komen en met techniek heeft de mens op bijzondere wijze ingegrepen. Wonderwel gaat steeds uit van de vraag: ‘Hoe deden we het vroeger, hoe doen we het vandaag de dag en hoe gaan we het in de toekomst duurzaam doen?’ Door kinderen hierin al vroeg te betrekken worden zij zich spelenderwijs bewust van de omgeving om hen heen. De verwondering is daarbij de humuslaag waarin het zaadje van kennis over natuur, techniek en duurzaamheid kan groeien. Om deze humuslaag aan te leggen heeft Wonderwel een aantal hulpmiddelen ontwikkeld.

Het boek
In het boek ‘Wonderwel – welkom in het huis van de toekomst’ staan zeven vrolijke verhalen over hoe onze basisvoorzieningen werken. Elk hoofdstuk begint met een informatiedeel en een tekening van het gebruiksvoorwerp dat bij de voorziening hoort. Denk daarbij aan de kraan, de wc, het stopcontact en het mobieltje. Ook staan er interviews in met technici die ervoor zorgen dat de voorzieningen het elke dag doen. In het ‘huis van de toekomst’ staan prikkelende vragen en wordt met heldere illustraties ingegaan op verschillende technieken waarmee onze huizen meer duurzaam kunnen worden. Het boek is geschreven voor kinderen hun ouders en leerkrachten.

De website
Voor de beroepskeuze van kinderen zijn ouders belangrijk. Het imago van de technische sector is vaak niet goed. Ouders maken zich zorgen dat werken in de techniek zwaar is en dat het niet goed betaalt. Dit zijn oude beelden want tegenwoordig is de praktijk duidelijk anders. Maar deze beelden zijn wel hardnekkig. Het is dus belangrijk om ook de ouders al vroeg mee te nemen in het verhaal van de komende energietransitie, de daarbij horende enorme behoefte aan technici en de carrièrekansen die dit biedt voor hun kinderen.
Daarom heeft Wonderwel bij het boek de website www.wonderwel.nu ontwikkeld. Deze richt zich nadrukkelijk ook op ouders. Via een speciaal tabblad krijgen zij handvatten om met hun opgroeiende kinderen hun eigen huis te ontdekken. Er staat gespreksstof op, proefjes om thuis te doen, filmpjes over de werking van de voorzieningen en mogelijke uitstapjes. Er valt thuis een hoop te beleven, want zonder dat we het beseffen zijn we elke dag weer afhankelijk van heel veel sterke staaltjes techniek. Spelenderwijs wordt zo de thuisomgeving een contextrijke leeromgeving.

Lessenseries
Voor leerkrachten in het basisonderwijs zijn er lessenseries ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8. Uiteindelijk werkt het schoolgebouw net als het huis van de kinderen. Voor elke voorziening zijn lessen en activiteiten bedacht voor leerkrachten om op een laagdrempelige manier met hun leerlingen natuur, techniek en duurzaamheid te verkennen. De laagdrempeligheid is belangrijk omdat leerkrachten het vaak lastig vinden om techniek in de klas te brengen. Veel leerkrachten zijn meer gericht op taal, rekenen en de sociale vaardigheden van kinderen dan op wetenschap en techniek. Maar vaak blijkt dat beginnen over hoe een kraan of wc werkt een prima begin daarvoor. Omdat basisscholen merendeels geen handvaardigheidslokalen (meer) hebben is het werken met de handen in deze lessenseries een belangrijk onderdeel. Hoe leuk is het voor kinderen om zelf water te zuiveren, een schakelaar te maken, banden te plakken, met dynamo’s op een fiets elektriciteit op te wekken en een muurtje te metselen.

Doorlopende leerroute ‘Duurzame techniek in de stad van mijn toekomst’
Bij de overgang van basisschool naar middelbare school willen de meeste ouders en kinderen graag een havo/vwo advies en geen vmbo-advies. Dat is erg jammer omdat er veel te halen valt op het vmbo. Veel kinderen zijn erbij gebaat om ook met hun handen te werken en kunnen op die manier slimheid ontdekken en ontwikkelen. Daarom ontwikkelt wonderwel nu samen met andere partijen de doorlopende leerroute ‘Duurzame techniek in de stad van mijn toekomst’. Deze leerroute begint al bij de kleuters en eindigt bij het technische mbo. Voor elke leeftijdscategorie is er passend aanbod. Doordat de leerroute doorlopend is kunnen ouders en leerkrachten zien waar hun kinderen naartoe groeien. Hoe jonger de kinderen zijn hoe breder we techniek aanbieden. In de eerste jaren van de basisschool gaan installatietechniek, techniek rond mobiliteit en de bouw hand in hand. Aan het eind van het tweede jaar van het vmbo kunnen leerlingen zo weloverwogen wel of niet kiezen voor techniek en als ze voor techniek kiezen welk onderdeel daarvan.

Bedrijfsleven en de website ‘Hoe werkt mijn stad?’
Samen met de Vakschool Technische installaties (VTi) heeft Wonderwel de website www.hoewerktmijnstad.nl ontwikkeld. Deze website biedt mogelijkheden om de technische faciliteiten in de Metropool Amsterdam met elkaar te delen. Zo kunnen basisscholen via de website een bezoek boeken aan het techlab van een vmbo, vmbo’s kunnen voor hun lob-projecten op bezoek bij het mbo of bij bedrijven en het mbo kan naar de bedrijven waarvoor de leerlingen worden opgeleid. Het plan is om bovengenoemde doorlopende leerroute te plaatsen op deze website. Zo kunnen docenten van verschillende scholen zien welk aanbod er is en kunnen ze ook refereren aan wat kinderen al eerder hebben meegemaakt. Zo ontstaat er samenhang in het aanbod en voelen leerlingen zich uitgenodigd om technicus van de stad van hun toekomst te worden.

 

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME