header

Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijs projecten in ontwikkelingslanden. De stichting heeft geen winstoogmerk. We werken samen met een twintigtal middelbare scholen in een langdurig partnerschap. Ook hebben we meer dan dertig partners uit landen over de hele wereld. Ons motto is: “Together one World!”  

Website 

 

 

The Global Challenge

Global Exploration biedt middelbare scholen verschillende activiteiten aan om wereldburgerschap te stimuleren. De Sustainable Development Goals (ook SDG’s/ Global Goals genoemd), de 17 werelddoelen die de Verenigde Naties heeft opgesteld, zijn een belangrijk aandachtspunt tijdens de Global Challenge dag(en) en worden gebruikt als rode draad tijdens alle activiteiten. De school kiest zelf met welke onderdelen de leerlingen aan de slag gaan en wanneer; tijdens een project- of activiteitenweek of misschien bij het vak Engels, Aardrijkskunde of (wereld)burgerschap. In deze flyer vind je meer informatie over de verschillende challenges.

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME