header

Een toekomst voor en door de studenten van Noorderpoort

Vanuit de overheid wordt verduurzaming binnen het onderwijs nog niet afgedwongen, maar bij ROC Noorderpoort zijn we daar toch al mee bezig. We hebben als stip op de horizon om in 2035 geheel circulair te opereren, zowel in de bedrijfsvoering als in het onderwijs. Onlangs hebben we geleerd dat we met deze aanpak onbewust met de ‘Whole school approach’ bezig waren.

Gaaike Euwema, Programmamanager Noorderpoort Duurzaam: "Elke stap die we zetten moet in de richting zijn van die stip op de horizon, alleen zo kom je er.”

Noorderpoort

Noorderpoort is een grote MBO instelling in de provincie Groningen met ruim 13.000 studenten. Op Noorderpoort worden de studenten klaargestoomd voor met name de regionale arbeidsmarkt door ze een vak te leren en door ze zo mogelijk voor te bereiden op een vervolgstap richting HBO. Ook leren de studenten bij Noorderpoort wat het betekent om een goede burger te zijn en een maatschappelijke bijdrage te leveren.

Duurzaam bouwen

In de projecten en aanbestedingen van Noorderpoort speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol omdat we -als onderdeel van onze circulaire doelstelling- in 2035 een positieve CO2-footprint willen hebben. En dan is een aanbesteding of een verbouwing/nieuwbouw het logische en goede moment om het verschil te maken. Zo zijn we momenteel bezig om ons kantoor- en schoolmeubilair circulair aan te besteden.

Duurzaam onderwijs

Noorderpoort is bezig met de eerste stappen om duurzaamheid te borgen in het onderwijs. Dat is best lastig omdat duurzaamheid nog bijna nergens formele lesstof is waarover geëxamineerd wordt. Op dit moment loopt er een pilot op een van onze schoollocaties en vanuit die ervaring gaan we bij Noorderpoort volgende stappen zetten. In die pilot organiseren we een gezamenlijk programma voor het keuzevak Duurzaamheid en maken we gezamenlijk lesmateriaal dat ingezet gaat worden in de lessen Burgerschap. Daarnaast zijn er gelukkig steeds meer docenten die vanuit zichzelf met dit thema aan de gang willen. Voor die bevlogen docenten bieden we bij Noorderpoort in het voorjaar van 2020 intern leergangen aan. Zo krijgen deze docenten de kans om de thema's duurzaamheid en betekenisvol ondernemen in hun curricula onder te brengen. Noorderpoort zoekt hierin ook de samenwerking met andere onderwijsinstellingen in de regio.

website

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME