header

De stichting Nederlandse academie voor duurzaam onderwijs (NADO) is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk op het gebied van duurzame educatie.

Wat wil NADO?

NADO wil een bijdrage leveren aan persoonlijke vorming en onderwijs op duurzame terreinen, oftewel leren voor duurzame ontwikkeling. Onze idealen hierbij zijn samenwerking tussen docenten en leerlingen en uitwisseling van kennis en ervaringen op basis van actuele en betrouwbare informatie. Wij gaan uit van vakoverstijgende benaderingen op school om op systeemniveau te kunnen werken aan een duurzame toekomst voor docenten en leerlingen.

NADO hoopt docenten te kunnen ondersteunen om hun kennis en deskundigheid op het gebied van duurzaamheid te vergroten en zo de komende jaren te helpen bij de ontwikkeling van een nieuw curriculum.

Wat doet NADO?

NADO bevordert en ontwikkelt in samenwerking met gebruikers educatieve programma’s over duurzaamheid in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.

NADO ontwikkelt in 2020 verschillende soorten cursussen onder andere op het gebied van klimaat, energie, circulaire economie, ecologie en voeding. Ook besteden we- in samenwerking met onze partners- aandacht aan de vraag hoe duurzame ontwikkeling integraal onderdeel wordt van de school en de schoolorganisatie, aan de hand van de zogenoemde whole school approach.

De voorbereiding van de cursussen gebeurt met inbreng van docenten en van bestaande organisaties op het gebied van duurzame educatie. De beoogde start van de eerste cursussen is najaar 2020.

Welke vormen van educatie biedt NADO?

NADO verzorgt verschillende vormen van onderwijs: individueel of collectief in verschillende groepsgroottes, op maat of standaard, op locaties of incompany.

Bij leren voor duurzame ontwikkeling gaan wij uit van leren binnen een schoolse omgeving (formele educatie) en daarbuiten (informeel). Wij gaan uit van betekenisvol onderwijs, inspirerende omgevingen om kennis en ervaring op te doen en het delen van kennis door de deelnemers aan de NADO-programma’s.

NADO biedt op internet een overzicht van publicaties op het gebied van duurzaamheid.

Welke uitgangspunten hanteert NADO bij haar educatieprogramma’s?

Waar is NADO te vinden?

NADO is fysiek en online bereikbaar. Wij maken gebruik van bestaande, bij voorkeur duurzame gebouwen. Naar verwachting zijn dit locaties in Leeuwarden, Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Maastricht.

Wie vormen NADO?

Aan NADO werken enthousiaste en gepassioneerde mensen mee vanuit het onderwijs, de wetenschap, de NGO’s op het gebied van natuur en milieu en het bedrijfsleven.

NADO werkt samen met vrijwilligers, experts en hun organisaties op het gebied van onderwijs, leerplanontwikkeling, wetenschap (klimaat, ecologie, economie, voeding, energie, filosofie) en bedrijfsleven. Onze partners van het eerste uur zijn: Leren voor Morgen, Teachers for Climate, The Time is Now Foundation, Youth for Climate, ECOschools, Circulair Friesland, SPARK the movement, Duurzame Pabo, NHL Stenden.    

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bestuur van de stichting NADO bestaat uit:

  • Henk Tameling, voorzitter, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Mark Boode, vice-voorzitter, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Tjibbe van der Veen, penningmeester, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Annemarije Tillema, marketing en communicatie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Heleentje Swart, programmamaker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Leo Meyer, programmamaker leo@Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
  • Tammo Oegema, programmamaker,Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME