header

Krabbie Krab op School is een programma woordenschatverbetering en begrijpend lezen, grotendeels in digitale vorm. De digitale leerlijn is een preventief programma dat start bij jonge kinderen vanaf 7 jaar (groep 4). Met dit programma laten we kinderen op verschillende manieren in aanraking komen met nieuwe woorden en begrippen. We combineren het terugdringen van taal en leerachterstand door thematisch, digitaal lesmateriaal aan te bieden gebaseerd op de relatie mens en natuur. Door natuuronderwijs te combineren met de woordenschatverbetering verwachten wij een grote groep kinderen te kunnen aanspreken. We treden met deze vorm van onderwijs dan ook buiten de gebaande paden. Niet alleen doordat dit een preventief digitaal programma is, maar ook gebaseerd op het principe ‘less is more’.

De leerlingen krijgen thematisch lesmateriaal waarbij veel verdieping zit. Er zijn per jaar vijf thema’s die ieder twee keer toegepast worden. De druk op basisscholen is erg hoog geworden om de leerlingen te laten “presteren”. Vanuit scholen komen steeds meer reacties dat dit in ongewenste situaties resulteert. Wij gaan uit van het leerproces. Niet ieder kind is in staat om te presteren omdat dit moet. Het thematisch onderwijs wordt drie weken aangeboden, maximaal een uur per dag. Daarnaast krijgen de leerlingen iedere dag een creatieve doe-opdracht die betrekking heeft op de kennis die ze die dag hebben opgedaan. We bevorderen met deze doorlopende leerlijn: digitale vaardigheden, taalontwikkeling, sociaal emotionele vaardigheden en stimuleren inzicht, innovatie en duurzaamheid. Ook stimuleren hiermee het samenwerken, kritisch nadenken en het oplossen van problemen. In plaats van toetsen gaan kinderen in de 4e week samenwerken en hun geleerde presenteren aan anderen in of buiten de school.

Website

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME