header

GrowWizzKid is een praktisch en innovatief lesconcept voor elke vorm onderwijs. Aan de hand van kweken van gewassen in een modern binnenteeltsysteem leren leerlingen over o.a. herkomst van voeding, gezonde leefstijl, techniek, natuur en duurzaamheid.

GrowWizzKid heeft in een digitale leeromgeving ‘kapstoklessen’ klaar staan om zo betekenisvol mogelijk te leren ontdekken en onderzoeken. We inspireren leerkrachten en docenten om GrowWizzKid bij bestaande thema’s, leerlijnen en beleid van de school aan te sluiten. Zo wordt het geen stapelen maar vervangen van lesstof.

Er zijn o.a. technieklessen (leerlingen bouwen het teeltsysteem zelf op!), kweeklessen, kooklessen (incl gezonde voeding), insectenlessen, kiemgroenten lessen, moestuinlessen.

De wekelijkse moestuinlessen zijn aangepast aan weer en, voor zover mogelijk, aan vakanties.

Uiteraard voldoen de lessen aan de kerndoelen Natuur & Techniek. Ook de 21e eeuwse vaardigheden komen ruimschoots aan bod. Door de koppeling aan SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) maken we het lesconcept nóg betekenisvoller.

Website

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME