header

Wat of wie is Circulair Friesland?

Wij zijn onze leden. En onze leden zijn de helden van de circulaire economie in onze provincie. Zij durven gewoonten om te zetten in circulaire ambities en de verbinding aan te gaan met andere bedrijven, overheden, kennisinstellingen en (maatschappelijke) organisaties. Hoe ze dat doen? Door hun agenda en belangen open en bloot op tafel te leggen. Door samen te werken. Door in het diepe te springen. En door anderen te inspireren óók circulaire stappen te maken. Of, zoals wij graag zeggen: gewoon te dóen.

Zoals we niet zonder onze leden kunnen, kunnen we ook niet zonder onze aanjagers. Zij gaan ‘de boer op’ om bij onze leden en andere organisaties te praten over en te werken aan duurzaamheid en circulariteit. Ze signaleren knelpunten, koppelen vraag en aanbod, zijn op de hoogte van soms behoorlijk ingewikkelde wet- en regelgeving en kunnen net dat duwtje in de goede richting geven. Onze aanjagers zijn stuk voor stuk echte doeners, experts op het gebied van circulariteit binnen hun thema en sterk in het realiseren van toegevoegde waarde.

De thema’s waarop we actief zijn, zijn bouw, mobiliteit, energie, water, voedsel, landbouw, biomassa, kunststoffen en onderwijs.

meer informatie

Spark the Movement - het onderwijsprogramma van Circulair Friesland.

Samen met alle scholen en opleidingen in Fryslân versterken we de beweging om samen te bouwen aan de circulaire economie en aan een wereld met toekomst. Het gaat niet alleen om wát we jongeren leren, maar ook over de manier waarop ze leren, waar ze leren, van wie en mét wie ze leren.

Als we het curriculum, didactiek, bedrijfsvoering, de deskundigheid van docenten en de relatie tussen scholen, opleidingen en de maatschappij op elkaar afstemmen, kunnen we meer impact maken en jongeren beter helpen om te ontdekken hoe zij – met hun eigen talenten en in een lokale context – van betekenis kunnen zijn in en voor een steeds veranderende wereld.

Dit doen we vanuit ons initiatief Spark the Movement, een laagdrempelig programma waar iedere opleiding en elke school op kan aanhaken. Daarbij zoeken we voortdurend een koppeling met de 17 Duurzame Werelddoelen van de Verenigde Naties. We nodigen alle basisscholen, het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en de University Campus Fryslân uit om hierbij aan te sluiten.

meer informatie 

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME