header

VISTA college is klaar voor de toekomst om in de regio Zuid-Limburg een breed en modern opleidingsaanbod te blijven aanbieden. Vanuit de kracht van samenwerking. Limburgse krachten voor morgen ontwikkelen. Dat is onze missie.

De wereld om ons heen staat niet stil. De maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Beroepen veranderen en nieuwe beroepen dienen zich aan. Doorleren is daarmee de sociale zekerheid van de toekomst geworden. Duurzaamheid is onderdeel van een nieuwe en groeiende economie en hiervoor is goed geschoold en gekwalificeerd personeel op mbo-niveau nodig.

website

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME