header

BiomimicryNL is de biomimicry expert in Nederland en helpt bedrijven en overheden biomimicry toe te passen op product-, proces- en systeemniveau. Het doel is om de kennis van de natuur in te zetten bij R&D processen en daarmee de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Op de site is een reeks activiteiten en materialen te vinden ten behoeve van het onderwijs. Alle materialen zijn vrij beschikbaar en downloadbaar voor het onderwijs. Voor diverse niveau's is er wat beschikbaar:

· Het lespakket ‘Technieken uit de Natuur’ staat vol met modules voor bovenbouw basisonderwijs

· De ‘Biomimicry challenge’ is voor de onderbouw van het VO (er zijn 2 soorten challenges)

· Ook hebben we lesmateriaal ontwikkeld rond de film de Wilde Stad voor de bovenbouw van het VO (met filmmateriaal erbij)

Website

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME