header

De VVM is een inspirerend kennis- en relatienetwerk. Naast het uitgeven van tijdschrift Milieu, organiseert VVM jaarlijks tientallen bijeenkomsten en congressen.

VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Beleidsmakers, uitvoerders, wetenschappers, adviseurs en studenten laten zich door ons inspireren. De VVM verstevigt de onderlinge contacten tussen haar leden en zorgt voor inhoudelijke verdieping, o.a. via tijdschrift Milieu en de verschillende themabijeenkomsten. De 20 vaksecties, waaronder sectie NME, zorgen voor de kwalitatieve inhoud. Als lid van VVM kunt u deelnemen aan deze secties, krijgt u tijdschrift Milieu en neemt u tegen ledenprijs  deel aan de activiteiten.

Werken aan een mooiere en gezondere leefomgeving. Dat is niet alleen boeiend en uitdagend, maar maatschappelijk ook uitermate relevant. Juist dáárom is de VVM er voor iedereen die zich via werk of studie voor het milieu inzet. Via onder meer tijdschrift Milieu, themabijeenkomsten, congressen en cursussen biedt de VVM haar leden de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen, elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen en om met elkaar te discussiëren over uiteenlopende milieugerelateerde onderwerpen.

De ruim 20 vaksecties zorgen voor de kwalitatieve inhoud van de bijeenkomsten, het tijdschrift Milieu en de VVM in het algemeen. De VVM kent de volgende secties:

Afval

Big Data

Biodiversiteit

Bodem en Landgebruik

Duurzaam Ondernemen

Ethiek en Milieufilosofie

Externe Veiligheid

Geluid en Trillingen, incl. subsectie Laagfrequent Geluid

Gezondheid en Milieu

Klimaat en Energie

Lucht

Maritiem

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Milieurecht en Praktijk

Natuur- en Milieueducatie

Verkeer en Vervoer

Voedsel en Landbouw

VVM Jong

Water

VVM Sectie NME

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME