header

Het streven van het Wereld Natuur Fonds is het stoppen van de voortgaande vernietiging van de natuurlijke rijkdom aan planten en dieren en waar mogelijk het herstellen van natuurlijke processen. Dit doet WWF-NL vanuit de overtuiging dat het behoud van deze soorten rijkdom noodzakelijk is voor het voortbestaan van het leven zelf. WWF-NL wil samen met kinderen, jongeren en studenten die zich verbonden voelen met het belang van de natuur, samen de stem van de natuur zijn die zelf geen stem heeft. Door gezamenlijk de talenten en kennis te bundelen, is het streven een wereld tot stand te brengen waarin de mens leeft in harmonie met de natuur.

Met 5 makkelijke documenten kunnen basisscholen eenvoudig hun actie voor de natuur opstellen. Er zijn 5 how-to's gratis beschikbaar, over insectvriendelijke schooltuinen, symbolisch een wild dier adopteren, duurzaam debatteren, zwerfafval en knutselen. Zie: https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/scholen-in-actie

WNF OP SCHOOL

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME