header

GDO, Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, is het netwerk van lokale NME organisaties en gemeenten dat samen met burgers en onderwijs werkt aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. 

Focus van GDO is de inzet van 'sociaal instrumentarium', gericht op bewustwording en gedragsverandering. Want: een duurzame leefomgeving (stad, dorp of platteland) vraagt om burgers die weten hoe zij zelf hun dagelijks leven duurzaamheid vormgeven. Het zijn uiteindelijk mensen die het moeten doen.  Wij agenderen het belang van sociaal instrumentarium, bieden een antwoord op de vraag: ‘en hoe doen we dat met inwoners?’, ondersteunen gemeentelijke beleidsvorming en versterken de ontwikkeling van lokale NME organisaties.

GDO

 

IVN

JMA

NJR

SBB

SME