header

Gymnasium Novum is een ambitieuze school met een modern, uitdagend en inspirerend onderwijsprogramma. 

Een leerling op Novum leert regie over zijn eigen leerproces te krijgen en leert eigen keuzes te maken op basis van zijn niveau, talenten en interesses. Op één vaste dag in de week zijn er activiteiten voor verdieping, verbreding of extra ondersteuning. Deze Novumdag biedt ruimte om te leren zowel binnen als buiten de bestaande vakken en zowel binnen als buiten de school. 

Gymnasium Novum heeft een actiegroep ‘Novum duurzaam’.

Betrokken Novummers, leerlingen en personeel zetten zich voor onze planeet. Doen mee aan klimaatmanifestaties en acties. Kijken kritisch naar gebouw en gedrag. Proberen invloed uit te oefenen op lokale en landelijke politiek. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat duurzaamheid een plek krijgt in onze lessen.

Gymnasium Novum

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME