header

Het Platform vmbo Dienstverlening & Producten is een organisatie die scholen richting en ruimte biedt bij het implementeren en onderhouden van het beroepsgerichte profiel Dienstverlening & Producten (D&P) in het vmbo.

De essentie en mogelijkheden van het profiel D&P verdient aanzien en een stevige positie in het onderwijs. Dat doen we samen met scholen, in dialoog met partners en door verbinding te zoeken met de maatschappij. We zijn een netwerkorganisatie waar alle aangesloten leden elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Zo zorgen we samen voor contextrijk, betekenisvol D&P onderwijs voor onze leerlingen.

Het profiel D&P is een onderwijsprogramma, dat bijdraagt aan gevarieerd, toekomstbestendig, aantrekkelijk beroepsonderwijs met veel ruimte voor school- en regio specifieke contexten. Hierin staat het leren en werken van de leerlingen, het ontdekken van hun talenten en de oriëntatie op arbeidsgebieden centraal. De oriëntatie verloopt langs twee globaal geformuleerde lijnen, de wereld van de dienstverlening en de wereld van het ontwerpen en maken van producten. Leerlingen hebben recht op uitdagend onderwijs, waardoor zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, zich kunnen oriënteren en voorbereiden op hun plek in de samenleving van morgen.

Het examenprogramma van het profiel D&P biedt scholen de ruimte en kansen het onderwijsprogramma D&P in te richten zoals dat past bij de scholen en de regio. Dit heeft tot gevolg dat scholen werken met en aan allerlei varianten van D&P programma’s. De deur naar de eigen ambitie staat open, er is veel ruimte voor een eigen wending. De toekomst biedt ruimte en kansen voor het D&P profiel en het platform maakt zich sterk voor scholen om deze ruimte te benutten. Starten met het profiel Dienstverlening & Producten vraagt om ondernemerschap, inzicht en kennis en dat allemaal in het belang van de leerling. Wij helpen scholen hier graag bij op weg.

Het Platform is een vereniging. Leden zijn (eindverantwoordelijke) schoolleiders vmbo of hun gemandateerden, die in hun scholen het profiel Dienstverlening en Producten aanbieden. Er zijn momenteel 163 scholengemeenschappen met 220 vmbo locaties aangesloten bij de vereniging.

Platform VMBO Dienstverlening en Producten

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME