header

De Marnix Academie is een grote zelfstandige pabo in Utrecht. De Marnix Academie wil een bijdrage leveren aan kwalitatief goed onderwijs door leraren op te leiden en voortgaand te professionaliseren tot bekwame, betrokken en bevlogen onderwijsprofessionals. Dergelijk onderwijs draagt bij aan een samenleving waarin mensen in verbinding staan met zichzelf, de ander en het andere, en mee vorm willen geven aan een samenleving gebaseerd op gelijke kansen voor iedereen. 

Het onderzoeksprogramma van de Marnix Academie, Betekenisvol leren gericht op duurzame ontwikkeling, sluit aan bij de hierboven beschreven missie.  

De Marnix Academie is sinds 2017 lid van het UNESCO-scholennetwerk.  

Marnix Academie

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME