• Rapport

SDG Rapportage: hoe staat Nederland ervoor?

“Luister goed naar de zorgen van jongeren en hun concrete aanbevelingen.” Sandra Pellegrom over werken aan de SDG’s

Elk jaar op de 3e woensdag van mei leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar. Op deze Verantwoordingsdag (ook wel “Gehaktdag”) wordt ook de jaarlijkse SDG-rapportage van Nederland gepubliceerd. Die rapportage geeft inzicht in de voortgang per SDG doel. Wij keken naar de live webcast over de rapportage. In dit artikel lees je hoe minister Kaag naar de SDG’s kijkt, welke rol kennisinstellingen hebben en hoe je in de klas aandacht kunt geven aan de SDG’s.

Gesprekken met minister Kaag en SDG coördinator Pellegrom

Sinds in 2015 de SDG’s ondertekend zijn, meet het CBS elk jaar de voortgang van Nederland ten opzichte van andere EU landen. Dit rapport (Monitor Brede Welvaart) werd in 2020 tegelijk met de SDG-rapportage gepubliceerd. Op 20 mei organiseerden SDG Nederland, Partos, Building Change en MVO een webcast over de SDG-rapportage en de CBS-cijfers. De webcast ging dieper in op de stand van zaken en of Nederland op koers ligt om in 2030 de SDG’s te halen. Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beet het spits af en gaf aan tevreden te zijn over het dagelijks groeiend bewustzijn van de SDG’s. Volgens haar wordt steeds duidelijker dat de SDG’s universele doelen zijn waar we ook in Nederland aan moeten werken. Over de resultaten is minister Kaag kritischer: met name op klimaat- en genderdoelen ziet zij ruimte voor verbetering. Toch is ze optimistisch: “Kies een doel waarin jij een verschil kunt maken. Denk klein; het wordt heel groot.”

Ook Sandra Pellegrom, nationale SDG Coördinator, is enthousiast over hoezeer de SDG’s in Nederland leven. Ze benoemt het optimisme over de route naar 2030. Het vertrouwen dat de SDG’s positieve verandering teweeg kunnen brengen groeit. In de komende tien jaar, de “Transformative Twenties”, moeten de SDG’s daadwerkelijk gehaald gaan worden. Hoewel Nederland 26 van de 169 subdoelen bereikt heeft, waarschuwt de SDG coördinator voor de gedachte dat we er al zijn. “De huidige crisis maakt duidelijk dat je moet blijven investeren in brede welvaart.

Het onderwijs en de SDG’s

Tijdens de webcast werd gevraagd hoe de SDG’s in het basisonderwijs geïntegreerd kunnen worden. Sandra Pellegrom lichtte toe dat de SDG’s vooral als middel helpen om de samenhang tussen verschillende problemen aan te tonen. Als voorbeeld noemt ze thematisch onderwijs, waarbij vanuit meerdere vakken een probleem behandeld wordt. Dat soort projecten helpt kinderen te snappen waarom ze iets leren. En dat is niet alleen in het basisonderwijs zo; ook in het VO, MBO en HO helpen de SDG’s om de professionals van de toekomst af te leveren.

Diezelfde conclusie is te lezen in de SDG-rapportage zelf. Naast de inzet van o.a. de overheid en het bedrijfsleven, belicht het rapport hoe kennisinstellingen bijdragen aan de SDG’s. De nadruk ligt op hoe de instellingen onderling bijdragen aan betere kennisontwikkeling en kennisdeling. Uit het MBO, HBO en WO worden voorbeelden genoemd zoals de Whole School ApproachSustainaBul MBO en de HBO-SDG coalitie.

Niet alleen het onderwijs, maar ook de jongeren zelf krijgen speciale aandacht. In de rapportage wordt benoemd dat verschillende jongerenorganisaties input leverden aan curriculum.nu, maar ook dat het belangrijk is om jongeren een structurele en betekenisvolle rol te geven in besluitvorming over de SDG’s. Sandra Pellegrom benadrukt dit: “Bevraag de jongeren. Zij maken zich zorgen om hun toekomst en zeker nu kunnen veel dingen gebeuren waar jongeren nog decennia mee moeten leven. Luister dus goed naar hun zorgen en hun concrete aanbevelingen.”

17 doelen die je deelt: interactieve lesomgeving over de SDG’s

Speciaal voor kinderen is er de website 17 doelen die je deelt. Deze online vertaling van de SDG’s is een platform dat kinderen meeneemt in de Werelddoelen. De website bestond al eerder, maar is nu uitgebreid met een gratis interactieve lesomgeving. Voor elk doel is een interactieve digibordles ontwikkeld, die ook thuis goed te gebruiken is. De lessen zijn uiteenlopend: van hoe-gaat-het-met-deze-dieren-quiz tot democratische verkiezingen in de klas. Initiatiefnemer Anne-Marie Rakhorst: “Als je weet wat er aan de hand is in de wereld, dan kun je zelf actie ondernemen en volwassenen aanspreken over jouw toekomst. Kinderen hebben weliswaar geen stemrecht, ze hebben wel een stem.”

Op het platform staat ook de 17 Doelen Wegwijzer, deze laat zien hoe Nederland scoort op de SDGs. Dit is een handige routebeschrijving die kinderen langs alle doelen leidt, met informatie, filmpjes, interviews én tips om zelf aan de slag te gaan. De SDGs lijken wellicht ingewikkeld, maar veel van deze thema’s vinden kinderen juist heel belangrijk. De website van 17 doelen is gemaakt voor de bovenbouwleerlingen van het PO. De website is voor kinderen toegankelijk om zelf te ontdekken en de lessen zijn grotendeels klassikaal van aard.

Bron: Persbericht van 17doelendiejedeelt.nl

Deel deze pagina: