ma 12 juni 2023, 15:00 U 17:00 U

Kennisdeelbijeenkomst SustainaBul MBO: thema integraal

VO-voor-Morgen_HansvanderWoerd-118

Een nieuw SustainaBulMBO jaar is begonnen! We kijken uit naar een nieuwe ronde waarin we van elkaar kunnen leren en elkaar stimuleren als het gaat om het proces van verduurzaming in het mbo.

De kennisbijeenkomsten zijn bedoeld voor kennisuitwisseling tussen de MBO’s en leren van elkaar. In deze kennisbijeenkomst staat het thema ‘Integrale benadering’ centraal.

Voor dit jaar kiezen we hiervoor een format, dat we gaandeweg zullen evalueren. Dit format houdt in dat we per bijeenkomst twee dingen doen: 1) delen van een good practice door 1 instelling en 2) delen van een kritische situatie door een instelling, gevolgd door intervisie.

Voor de intervisie nodigen we alle deelnemers uit om een situatie uit de praktijk in te brengen aan het begin van de bijeenkomst. We kiezen daarvan 1 situatie, namelijk die situatie die het meest relevante raakvlakken heeft bij de aanwezigen in de bijeenkomst. Dit bepalen we samen (en als we er niet uitkomen, dan stemmen we!). Op deze manier willen we echt de denkkracht uit de groep benutten en elkaar samen verder helpen. Deze kennisbijeenkomsten zijn bedoeld voor ieder die een rol heeft in instellingsbrede verankering van duurzaamheid in het onderwijs. De informatie die gedeeld wordt blijft onder de aanwezigen.

De kennisbijeenkomsten van ca 2 uur ziet er dan als volgt uit:
0.00-0.25: Welkom en presentatie good practice van 1 van de deelnemende MBO’s
0.25-0.45: iedere deelnemer krijgt de kans om een eigen vraag/situatie in te brengen ter bespreking; keuze van die situatie die voor de deelnemers het meest leerrijk lijkt
0.45-1.45 de deelnemers bevragen de inbrenger op de kritische situatie en ontleden zo gezamenlijk het gekozen vraagstuk. Op deze manier kom je erachter welke processen of systemen er ten grondslag liggen aan het ‘probleem’, en wat je er mogelijk aan kan doen. Indien gewenst geven de deelnemers suggesties/adviezen. De inbrenger reflecteert op wat daarvan bruikbaar is.
1.45-2.00 Evaluatie van de bijeenkomst.

Als deelnemer van het netwerk ben je welkom om bij deze bijeenkomsten aan te sluiten, ook als je nog niet weet of je dit jaar zult meedoen aan de ranking van de SustainaBulMBO. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor degenen die op instellingsniveau bezig zijn met duurzaamheid in het mbo.

Wil je meer informatie over de SustainaBul MBO, bezoek de website. Als je je wilt aanmelden voor de bijeenkomsten, neem dan contact op met projectleider Simone Kleinhout.

Website Neem contact op

Wanneer

ma 12 juni 2023, 15:00 U 17:00 U

Waar

Online via Teams

Organisatie

Voor wie

Iedereen die op instellingsniveau bezig is met duurzaamheid in het mbo
Deel deze pagina: