Zoek op
Sluit dit zoekvak.
vr 27 mei 2022, 16:35 U

Community of Practice: Regionale talentontwikkeling voor de circulaire transitie

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash

Aanleiding

De transitie naar een circulaire economie heeft verregaande gevolgen voor de wereld van werk: banen ontstaan, verdwijnen en (bovenal) veranderen van aard en inhoud. Om de transitie en bijkomende vraagstukken het hoofd te kunnen bieden is in de regio voldoende en het juiste talent nodig. Maar de transitie is onvoorspelbaar en onzeker. Hoe zorg je er als provincie, gemeenten of ontwikkelmaatschappij dan voor dat er op het juiste moment en de juiste plek het nodige talent aanwezig is?

Verkennende gesprekken met beleidsmakers, regionale bestuurders en andere professionals die zich bezighouden met vraagstukken als Human Capital Agenda’s, arbeidsmarkt en scholing, leren en kennisontwikkeling in de circulaire transitie wijzen uit dat veel van hen zoekende zijn naar hun rol in deze uitdaging. De wens om meer tussen regio’s samen te werken werd daarbij duidelijk uitgesproken.

Bovenregionale samenwerking

De gevolgen van de circulaire transitie op de arbeidsmarkt en het onderwijs verschillen per regio, afhankelijk van o.a. dominante industrie, demografie en regionale arbeidsmarkttrends. Maar de uitdagingen waar regionale beleidsmakers, bestuurders en professionals voor staan komen veelal overeen: hoe stimuleer je de ontwikkeling van circulaire vaardigheden bij professionals en studenten? Hoe verbind je onderwijs en bedrijfsleven om samen op te trekken in dit vraagstuk? Hoe zorg je dat je als regio klaar bent voor de toekomst?

Uitwisseling op deze onderwerpen wordt van meerwaarde geacht, onder voorwaarde dat deze uitwisseling concreet bijdraagt aan talentontwikkeling passende bij de behoeften die ontstaan in de circulaire transitie in de eigen regio. Daarom wordt voorgesteld een community of practice (CoP) te vormen met professionals die aan de circulaire transitie en talent werken bij provincies, grootstedelijke gemeenten en regionale ontwikkelmaatschappijen.

Opzet

In een CoP gaan leren en ontwikkelen samen op: deelnemers werken actief in hun eigen praktijk aan verwante vraagstukken en komen periodiek bij elkaar om nieuw perspectief te ontwikkelen, kennis op te doen en/of ruggensteun te vinden. De afwisseling tussen samen leren en zelf ontwikkelen en reflecteren maken voor een krachtige samenwerking.

Concreet organiseert de coöperatie Leren voor Morgen in overleg met de deelnemers een aantal bijeenkomsten waarin deelnemers hun visie aanscherpen; hun vraagstuk en omgeving onderzoeken; ontwerpend aan de slag gaan met interventies en instrumenten; en gezamenlijk reflecteren op hun ervaringen. Tussentijds wordt van de deelnemers verwacht dat zij op onderzoek uitgaan in hun praktijk en hun aannames toetsen bij relevante stakeholders; hun collega’s en andere relevante stakeholders activeren en betrekken; experimenteren met prototypes (interventies of instrumenten) die ze ontwikkelen; en ervaringen ophalen om op te reflecteren.

Uitnodiging

De CoP start in het voorjaar van 2022 en loopt door tot het einde van het jaar. De bijeenkomsten – het programma en de momenten – worden in overleg gepland. Beleidsmakers, -medewerkers en andere professionals die vanuit de provincie, een grootstedelijke gemeente of een regionaleontwikkelmaatschappij aan het vraagstuk ‘talent voor de circulaire transitie’ (willen) werken zijn van harte welkom om deel te nemen. Let op: deelname vergt wel commitment, om het traject in zijn volledigheid te doorlopen. Tussentijds instromen is helaas niet mogelijk.

Er is ruimte voor ca. 25-30 deelnemers. Zij dragen samen de kosten van het traject: €750 per deelnemer bij 15 deelnemers of €500 per deelnemer vanaf in totaal van 20 deelnemers.

Aanmelden of meer informatie via Daan@lerenvoormorgen.org

Wanneer

vr 27 mei 2022, 16:35 U

Waar

Online

Organisatie

Leren voor Morgen

Voor wie

Beleidsmakers, -medewerkers en andere professionals
Deel deze pagina: