Training voor vmbo docenten circulaire vaardigheden

Voortgezet onderwijs
Datum: 29 september 2020

Integreren van circulaire vaardigheden in het vmbo onderwijs

Training circulaire vaardigheden
Op dinsdag 29 september (9.30-16.00) wordt er in de regio tussen Zeist en Arnhem een gratis training op maat verzorgd door O3-effect. De training is gericht op het integreren van de nieuwe circulaire vaardigheden in het vmbo. Deze training is voor vmbo docenten van vakken en programma’s die linken aan bouw- en installatietechniek. Denk bijvoorbeeld aan Bouwen, wonen en interieur of Produceren, installeren & Energie. De training is opgezet vanuit het circulair skills programma van de coöperatie Leren voor Morgen.

Programma: 
• Waar leiden we voor op?
• Circulaire trends in bouw en installatietechniek
• Actuele regionale casus
• Ontwerpen van onderwijs op basis van de principes van “ leren voor duurzame ontwikkeling”
• Praktische handvatten voor het actueel houden van het de lessen.

Transitie naar een circulaire economie
Om duurzaam te ontwikkelen zijn we in transitie naar een circulaire economie die gericht is op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen. Binnen de bouw- en installatietechniek gaan de ontwikkelingen snel en van de werknemers worden nieuwe circulaire vaardigheden gevraagd. Om het onderwijs actueel te houden en nieuwe vaardigheden te integreren in het onderwijs is er verbinding nodig tussen deze circulaire bedrijven en scholen. Expertise kan dan makkelijker worden gedeeld en het onderwijs kan makkelijker blijven aansluiten bij wat er speelt en veranderd.

Regionale expertise van bedrijven
De training wordt door O3-effect met enkele docenten en bedrijven uit de regio voorbereid. Wat speelt er? Welke behoeften zijn er? En wat is er actueel in de specifieke branches? Wil je eventueel meedenken in een (online) sessie, dan kan dat via de inschrijflink hieronder.

Aanmelden